Logo
Magazine
Coverartikel

P
l
a
n
a
l
o
g
i
c
 
v
e
r
s
n
e
l
t
 
b
o
u
w
p
r
o
c
e
s
 
m
e
t
 
A
I
-
g
e
g
e
n
e
r
e
e
r
d
e
 
o
n
t
w
e
r
p
a
n
a
l
y
s
e
s

Groene Metropool Regio

Conceptueel circulair bouwen

8 artikelen in editie 2

Voorwoord

Binnen onze regio is op dit moment zo’n 11 procent van de bouw circulair. Als het gaat om circulair bouwen leggen we de lat redelijk hoog. Immers, in 2025 moet het aandeel van circulaire bouw naar 25%, naar 50% in 2030 en 100% in 2050.

A
l
l
e
 
a
r
t
i
k
e
l
e
n
 
u
i
t
 
e
d
i
t
i
e
 
2